Kilde: skat.dk

Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser.

Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Rejsen skal vare mindst 24 timer. Det kaldes også for diæter.

Sådan defineres en rejse 

For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.
Dertil er der to forhold, der afgør, om en medarbejder er på rejse: Afstanden og arbejdet.

Afstanden

Afstanden bliver bedømt ud fra, om medarbejderen ved hjælp af, for eksempel bil, bus eller tog, kan køre mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted inden for et tidsrum, der gør det muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. SKAT tager udgangspunkt i det hurtigste transportmiddel på den konkrete strækning. Dog forholder det sig anderledes ved tjenesterejser.

Bedømmelsen af transporttiden vil være forskellig alt efter, om medarbejderen selv har valgt det midlertidige arbejdssted, eller om arbejdsgiveren har beordret til arbejdet. I den første situation vil transporttiden blive bedømt ud fra det hurtigste transportmiddel, hvilket næsten altid er bil.

Hvis det er arbejdsgiveren, der har sendt medarbejderen af sted og har tilkendegivet, at medarbejderen skal benytte et bestemt transportmiddel og betaler udgiften, bedømmer SKAT transporttiden ud fra dette transportmiddel, hvis medarbejderen benytter det.

Arbejdet

SKAT ser primært længden af den periode, medarbejderen arbejder på arbejdsstedet samt arbejdsstedets karakter. Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted.

Arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktion indgår i SKATs bedømmelse af, om der er tale om en rejse. Det kan for eksempel være, at medarbejderen:

  • skal være tilkaldevagt, og derfor skal blive på eller i nærheden af det midlertidige arbejdssted under tilkaldevagten.
  • skal blive på et kursussted om aftenen, fordi de ikke-faglige aktiviteter, der foregår om aftenen, har et teambuilding formål, der har relation til arbejdet.
  • har lange eller skiftende arbejdstider, så der er kort tid mellem, at en arbejdsdag slutter, og en ny begynder.

Skattefrie rejsegodtgørelse for 2018

Satser pr. døgn20182017
Logikr. 214.-kr. 209.-
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagerekr. 498.-kr. 487.-
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmarkkr. 75.-kr. 75.-
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandkr. 150.-kr 150.-

Mere information på skat.dk.