Kilde: Dansk industri 

Når du kigger ud af vinduet, er det tydeligt at se at sommeren er på vej, hvis den ikke allerede er her. Som arbejdsgiver må du nu tænke på ferie afvikling for de ansatte i din virksomhed. Vær derfor opmærksom på dette! 

I henhold til EU’s. arbejdstidsdirektiv skal alle lønmodtagere have ret til fire ugers betalt ferie, der skal afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode. Den nuværende danske ferielov lever ikke op til dette, idet der kan gå helt op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder får ret til betalt ferie.

Dette er den væsentligste grund til, at ferieloven nu skal laves om.

Samtidighedsferie

På de fleste punkter bliver den nye ferielov lige som den eksisterende. Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse til timelønnede medarbejdere.

Medarbejderne optjener fortsat 2,08 dages ferie for hver måned, de er ansat, og ferieprocenten er også fremadrettet 12,5 pct.

Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedsferie. Der vil ikke længere være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår.

Det betyder, at medarbejderen afholder ferien samtidig med, at den optjenes. Når medarbejderen har arbejdet en måned, har vedkommende ret til at holde 2,08 dages ferie.

Ingen dobbeltferie i 2019

Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Og der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med ferie-godtgørelse.

Den nye ferielov træder først i kraft om tre år - fra september 2020 - og der vil være en overgangsordning, så arbejdsgiverne slipper for at skulle udbetale op til ti ugers ferie i det år, hvor den gamle og den nye ordning overlapper. Se boksen til højre.

I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de danske regler var i strid med EU's arbejdsmarkedsdirektiv. Direktivet slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark.

Aftalen om den nye lov tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, regeringen i august fik overleveret af et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter.

De nye regler træder i kraft den 1. september 2020.

Kilde: Dansk Industri